ما در حوزه‌های مختلف حقوقی از وکلای متخصص برخورداریم

دفتر حقوقی «عبداللهی و همکاران» خدمات مشاوره و دعاوی را در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

ما به موکلین خود در حل مسائل حقوقی‌شان کمک می‌کنیم

داوری و ADR

حقوق شرکت‌ها

قانون ورزش

صنعت ساختمان

مالیات و حسابرسی

حقوق تجارت بین الملل

مراحل کار

مشاوره

راهبرد

اقدام